Projectering

Maatwerk Brandbeveiliging en Noodverlichting

Bij Boensma Brandbeveiliging begrijpen we dat een juiste projectering van brandblusmiddelen en noodverlichting essentieel is voor de veiligheid van uw organisatie. Elk bedrijf is uniek en wordt geconfronteerd met verschillende risico’s als het gaat om brandpreventie. Wij bieden u advies en oplossingen op maat.

Onze aanpak begint met een analyse van uw locatie. We werken nauw samen met uw organisatie om een inzicht te krijgen in de specifieke risico’s die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering. Deze analyse omvat niet alleen het identificeren van potentiële brandgevaren, maar ook het evalueren van de meest geschikte locaties voor brandblusmiddelen en noodverlichting.

Op basis van deze analyse stellen onze deskundige adviseurs een advies op. Dit advies omvat aanbevelingen voor de juiste middelen om uw bedrijf optimaal te beschermen tegen brandgevaren. Wij streven naar volledige naleving van alle geldende voorschriften. Ons advies is gebaseerd op de nieuwste standaarden, zoals NEN 4001 voor de projectering van blusmiddelen en ISSO-79 voor de projectering van noodverlichting.

Onze dienstverlening omvat:

projectering-brandblusmiddelen600x300

Projectering van Blusmiddelen Conform NEN 4001: Het juiste blusmiddel gebaseerd op brandrisico, goede verdeling over de locatie, bereikbaarheid tijdens een calamiteit.

projectering-noodverlichting-600x300

Projectering van Noodverlichting Conform ISSO-79: We maken een noodverlichtingsplan dat voldoet aan de wettelijke eisen, waardoor uw personeel en bezoekers veilig kunnen evacueren in geval van een calamiteit.

Bij Boensma Brandbeveiliging staat veiligheid centraal, en we nemen onze verantwoordelijkheid serieus om ervoor te zorgen dat uw organisatie de best mogelijke bescherming geniet.